Canzone ” You Learn”

Tu vivi, tu impari, Tu ami, tu impari Tu piangi, tu impari, Tu perdi, tu impari, Tu sanguini, tu impari Tu urli, tu impari…